WITAMY W BALMAIN

Balmain Asset Management LLP, to Spółka Partnerska z Ograniczoną Odpowiedzialnością założona w 2003 w Wielkiej Brytanii, w której większościowymi udziałowcami są jej wspólnicy.

Balmain jest doświadczonym  partnerem strategicznym, współinwestorem i  ekspertem świadczącym usługi w sektorach europejskiego rynku nieruchomości komercyjnych, w tym głównie handlowych.

Balmain Asset Management group to doświadczony partner, zarządca i współinwestor centrów handlowych w Europie.

Po dwunastu latach działalności i z 60 pracownikami Balmain osiągnął znaczącą pozycję na rynku zarządzania aktywami nieruchomości komercyjnych.

Zarówno w inwestycjach bezpośrednich, jak i w obszarze świadczonych usług, Balmain stawia na kapitał ludzki. Nasza firma cieszy się wyjątkową reputacją poprzez rozwój karier, utrzymując tym samym satysfakcję swoich pracowników. Wyróżniającą cechą odnoszonych przez Balmain sukcesów jest wysoka kultura pracy zespołowej we wszelkich obszarach działalności podnoszącej wartość nieruchomości.

Znajomość rynku i kompleksowe podejście zespołu Balmain wynikają z bogatego doświadczenia oraz wiedzy we wszystkich aspektach zarządzania nieruchomościami, najmu i inwestycji.