BALMAIN ASSET MANAGEMENT PRZEJMUJE CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW W BSC REAL ESTATE ADVISORS I BSC PROPERTY MANAGEMENT

Firma Balmain Asset Management Group przejęła 100% kontrolę nad spółkami BSC Real Estate Adviors i BSC Property Management. Balmain Asset Management nabyła mniejszościowy pakiet udziałów w spółkach BSC i posiada obecnie 100% udziałów w Grupie.

Firma Balmain Asset Management nabyła mniejszościowy pakiet udziałów w spółkach
BSC Real Estate Advisros oraz BSC Property Management i obecnie posiada 100%
udziałów w Grupie.

Jason Sharman opuścił struktury BSC Real Estate Advisors, aby założyć własną firmę,
niepowiązaną z Grupą Balmain Asset Management czy Grupą BSC. Nie zasiada również
w zarządzie żadnej ze spółek należących do Grupy. Członkowie Zarządu Balmain Asset
Management życzą mu powodzenia w realizacji jego planów.

Działalność spółek należących do Grupy BSC będzie nadal prowadzona niezależnie od
Balmain Asset Management. Głównym obszarem działalności BSC pozostaje doradztwo
w zakresie nieruchomości w różnych kategoriach aktywów w całym regionie Europy
Środkowo-Wschodniej, podczas gdy Balmain Asset Management pozostaje partnerem
operacyjnym i menedżerem inwestycyjnym, tak jak to miało miejsce przez ostatnie
15 lat.

Paul Cawood oraz Tim Rylance pozostają dyrektorami odpowiedzialnymi za działania
spółek należących do Grupy BSC, przy czym Paul Cawood oprócz pełnionej już funkcji
dyrektora odpowiedzialnego za wynajem i doradztwo w segmencie Retail, przejął także
rolę Dyrektora działu Business Space, który obejmuje biura i magazyny. Tim Rylance
pozostaje odpowiedzialny za BSC Property Management oraz za Project Management
i usługi techniczne.