Do grona Partnerów Retail Institute (RI) dołączyły dwie firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych: Balmain Asset Management i BSC Real Estate Advisors. Nowi Partnerzy Instytutu będą raportować dane z centrów należących do portfela Tristan Capital Partners, a także Galerii Emka w Koszalinie, Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum Galardia w Starachowicach i Galerii Panorama w Poznaniu. Do prowadzonego przez Retail Institute (RI) badania odwiedzalności, obrotów oraz współczynnika affordability/OCR dołączają kolejne firmy i centra handlowe. Wśród nowych Partnerów Instytutu, którzy docenili jakość publikowanych przez niego analiz, znalazły się dwie firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych: Balmain Asset Management i BSC Real Estate Advisors. Nowi Partnerzy, na potrzeby prowadzonych przez Instytut badań, będą raportować dane z centrów należących do portfela Tristan Capital Partners, a także Galerii Emka w Koszalinie, Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum Galardia w Starachowicach i Galerii Panorama w Poznaniu. Dodatkowo eksperci pracujący w każdej ze spółek będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w branży nieruchomości komercyjnych, w trakcie organizowanych wydarzeń, paneli dyskusyjny oraz na łamach wydawanych przez Instytut publikacji. Anna Szmeja, Prezes Retail Institute, mówi: Już ponad 120 centrów handlowych bierze udział w projekcie Retail Institute. Liczymy na to, że niebawem do badania dołączy portfolio kolejnych 10 obiektów, co pozwoli nam jeszcze dokładniej analizować zmiany zachodzące nie tylko w całej branży retail, ale także na rynkach lokalnych. W naszych analizach bierzemy pod uwagę trzy główne kryteria mające wpływ na wyniki: wielkość centrów handlowych, ich lokalizację oraz typ oferty. Z uwagi na wejście w życie zakazu handlu w niedziele, RI jako jedyna w Polsce organizacja, monitoruje na bieżąco wpływ nowych przepisów na wyniki branży. To ważne, aby dostarczane Partnerom Instytutu dane były nie tylko rzetelne, ale i aktualne. Tylko wówczas ma to przełożenie na realnie podejmowane decyzje. Niezmiernie cieszy nas możliwość nawiązanie bliskiej współpracy z zespołami Balmain Asset Management i BSC Real Estate Advisors. Mam nadzieję, że już wkrótce zaowocuje ona nowymi, wspólnymi inicjatywami. Paul Cawood, Partner BSC Real Estate Advisors i Dyrektor niewykonawczy Balmain Asset Management, mówi: Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa z Retail Institute, który zapewnia najlepszą na rynku wiedzę w zakresie odwiedzalności i obrotów centrów handlowych w Polsce. W tej chwili próba na jakiej prowadzone są badania Retail Institute (ponad 120 centrów handlowych) jest na tyle znacząca, że umożliwia dogłębną analizę lokalnego i regionalnego rynku, w tym prognozowanie zmian. Dzięki tak pełnej wiedzy usługi doradcze oferowane naszym klientom mogą być jeszcze lepsze.

Dwie wybitne grupy ekspertów, reprezentujące niezależne firmy doradcze działające w Polsce, BSC Real Estate Advisors i Balmain Asset Management połączyły swoje siły by podzielić się z inwestorami, najemcami oraz innymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości komercyjnych, swoimi spostrzeżeniami na temat wprowadzonych od marca zmian ograniczających handel w niedziele.

Balmain Asset Management i BSC Real Estate Advisors mają przyjemność zaprezentować raport dot. niedawno wprowadzonych i mocno dyskutowanych w ostatnim czasie w Polsce przepisów ograniczających handel w niedziele.

Połączone siły obydwu firm oraz wiedza ekspercka w zakresie nieruchomości komercyjnych, w tym m.in. centrów handlowych, umożliwiły dokonanie wnikliwej analizy wpływu ograniczenia handlu w niedziele na działalność i wyniki osiągane przez obiekty handlowe w Polsce. Przedstawiony raport opiera się na doświadczeniu obydwu firm w zakresie operacyjnym (zarządzania centrami handlowymi), jak i szerokiej sieci kontaktów z najemcami działającymi w Polsce oraz w regionie.

By móc jeszcze lepiej zrozumieć temat ograniczenia handlu w niedziele i jego wpływu na działalność obiektów handlowych, konieczne jest wielowymiarowe podejście do tego zagadnienia, które uwzględnia zarówno uwarunkowania prawne, wpływ wprowadzonych zmian na zachowania klientów i najemców, jak również wartość inwestycji oraz nastroje inwestorów.  W przedstawionym raporcie znajdują się liczne wnioski wskazujące, że skutki wprowadzonych w przepisach zmian nie będą miały jednakowego wpływu na w/w czynniki.