Aura Centrum Olsztyna, Olsztyn

Aura Centrum zostało zakupione w marcu 2012 roku przez zarządcę funduszy, Rockspring Property Investment Managers, wspieranym przez Balmain.

 

Nieruchomość o powierzchni około 25 000 metrów kwadratowych usytuowana jest w centrum Olsztyna i obejmuje dwupoziomowy pasaż sklepowy oraz kino na trzecim poziomie. Podczas zakupu Balmain został mianowany zarządcą nieruchomości i agentem najmu powierzchni.

 

Centrum zostało otwarte w 2005 roku i rozbudowane w 2009 roku. Przed jego zakupem Balmain pracował z Rockspring nad opracowaniem biznesplanu, który rozbudowałby ofertę handlową nieruchomości i tym samym podniósłby jej wartość. Równocześnie biznesplan określał nową tożsamość nieruchomości z powodu ograniczeń w użyciu ówcześnie funkcjonującej nazwy Alfa Centrum.

 

W 2012 roku Balmain stworzył i poprowadził zespół projektowy, którego zadaniem było opracowanie różnych wariantów dodania do Centrum łatwo wynajmowalnej powierzchni handlowej, modernizację pasażu oraz rozwiązanie kilku kwestii technicznych rozpoznanych na etapie audytu przed zakupem nieruchomości. Równocześnie Balmain pozyskał do zmodernizowanej galerii kilku nieobecnych jeszcze w Olsztynie najemców.

 

 

W październiku 2013 roku Dział Usług Zarządzania Projektami Balmain zakończył pierwszy etap modernizacji i rekonfiguracji obiektu, który od tego momentu zmienił także nazwę na „Aura Centrum”. Działania te zwiększyły powierzchnię najmu centrum o 900 m2 i przyniosły wzrost wpływów z najmu o 9%.

 
W 2014 roku Balmain Property Management został zarządcą obiektu a zakres świadczonych usług obejmował także marketing. Efektem tych działań była nagroda, PRCH Retail Award, jaką otrzymała Aura za najlepszą kampanię marketingową 2014 roku.

 
Plany dotyczące dalszej rozbudowy doprowadziły do rozpoczęcia drugiego etapu modernizacji obiektu, w trakcie którego w centrum powstanie nowy food court. Jego otwarcie zaplanowane jest na późną jesień 2016 roku. Ponownie, tak jak to miało miesjce w 2013 roku, całością prac zarządza Dział Usług Zarządzania Projektami Balmain, który w br. zrealizuje ponad 30 modernizacji i zmian fitoutów lokali