Inwestycje i finansowanie

Balmain posiada bogate doświadczenie w zakresie inwestycji oraz rozległe kontakty na rynku, które pozwalają zarówno do obniżenie ryzyka i kosztów transkacji inwestycjnych, jak również umożliwiają rozpoznanie i realizację transakcji pozarynkowych. Bliska współpraca z wieloma podmiotami miedzynarodowego sektora finansowego sprawia, że możliwości inwestycyjne Balmain są wysoko cenione na rynku nieruchomości. 

Wielu spośród europejskich i polskich kredytodawców z uznaniem przyjmuje udział firmy Balmain w realizacji planów biznesowych inwestora.

Balmain wszedł na polski rynek nabywając Galerię Pomorską w Bydgoszczy (pow. 30 000 m2). Od tej pory uczestniczyliśmy w procedurach zakupu i pozyskiwania finansowania niemal
30 nieruchomości, w większości przeprowadzonych jako transakcje „pozarynkowe”.

Posiadamy rozległą bazę danych centrów handlowych, dzięki czemu możemy porównać kluczowe parametry wydajności dla potencjalnych inwestycji, w tym średnią wysokość czynszu, liczbę odwiedzających, poziom sprzedaży oraz stosunek wysokości czynszu do poziomu sprzedaży.  Dzięki zespołowi ds. najmu jesteśmy w stanie szybko oszacować potencjalne możliwości inwestycyjne. Rozumiemy również, że aktywa nieruchomości powinny być utrzymywane na poziomie umożliwiającym ich ewentualną sprzedaż, dlatego prowadzenie aktualizowanego na bieżąco rejestru kluczowych dokumentów to dla nas podstawowy element zarządzania. 

Dzięki naszym relacjom w sektorze bankowym Balmain pozyskał i wynegocjował finansowanie dla szesnastu inwestycji na rynku nieruchomości oraz wsparł realizację wielu innych projektów.

Do szerokiego grona banków, z którymi utrzymujemy bliskie relacje, dołączyły ostatnio również PBB, Westimmo, Helaba, Nordea, Pekao i WBK.

 

ZAKRES NASZYCH USŁUG