ZAKAZ HANDLU W NIEDZIELĘ – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

Balmain Asset Management i BSC Real Estate Advisors mają przyjemność zaprezentować raport dot. niedawno wprowadzonych i mocno dyskutowanych w ostatnim czasie w Polsce przepisów ograniczających handel w niedziele.

Połączone siły obydwu firm oraz wiedza ekspercka w zakresie nieruchomości komercyjnych, w tym m.in. centrów handlowych, umożliwiły dokonanie wnikliwej analizy wpływu ograniczenia handlu w niedziele na działalność i wyniki osiągane przez obiekty handlowe w Polsce. Przedstawiony raport opiera się na doświadczeniu obydwu firm w zakresie operacyjnym (zarządzania centrami handlowymi), jak i szerokiej sieci kontaktów z najemcami działającymi w Polsce oraz w regionie.

By móc jeszcze lepiej zrozumieć temat ograniczenia handlu w niedziele i jego wpływu na działalność obiektów handlowych, konieczne jest wielowymiarowe podejście do tego zagadnienia, które uwzględnia zarówno uwarunkowania prawne, wpływ wprowadzonych zmian na zachowania klientów i najemców, jak również wartość inwestycji oraz nastroje inwestorów.  W przedstawionym raporcie znajdują się liczne wnioski wskazujące, że skutki wprowadzonych w przepisach zmian nie będą miały jednakowego wpływu na w/w czynniki.

BSC BAM Sunday ban market report (English Only)